தமிழைக் கற்போம்

Learn Tamil Know World
Tamil is one of the Dravidian Languages spoken in Tamil Nadu of South India, Sri Lanka, Malaysia, Singapore, Mauritius and South Africa. It is spoken in the Diaspora of Tamil people throughout North America, Europe, Australia and New Zealand. Tamil is a geographically widespread Indian language spoken by 70 million people worldwide.

Learning Tamil would help one to know about other culture in context for education, cross – cultural engagement and research.. Tamil has a rich ancient cultural tradition. This can be explored by visiting the countries where Tamil is spoken and fostered.

Read More: http://archive.is/JFcpK OR http://www.artsci.utoronto.ca/languages/languages-offered/tamil

World first language is Tamil. Tamil Nation has good culture. Best Literatures available in Tamil. For Example: Thirukkurel. Thirukkurel is translated to more than 140 languages. So, Learn Tamil Know World.

Few books are available in yarlpavanan’s eBooks store. You can preview and download books which you liked.
Click here and visit the eBooks store

Learn Tamil (தமிழைப் படி)
Now worldwide all are interested to learn Tamil. So, Few Tamil Professionals teach Tamil in English. Their links are given bellow that you can share to others who interested to learn Tamil.
உலகெங்கும் வாழும் தமிழர் மத்தியில் மட்டுமல்ல பிற மொழிக்காரர் மத்தியிலும் தமிழைப் படிக்க வேண்டுமென்ற விருப்பம் வேரூன்றி விட்டது. தமிழை மறந்தவர்களும் தமிழைப் படிக்கத் துடிக்கிறார்கள். நம்ம தமிழறிஞர்களும் அவரவர் தமிழறிவுப் பசி தீர்க்க நல்லறிவை எளிமையாக ஊட்டிவிடுகிறார்கள். அவ்வாறான அறிஞர்கள் சிலரின் இணையத் தள இணைப்பைத் தந்துள்ளேன். இவற்றைத் தமிழைப் படிக்கத் துடிக்கும் எல்லோருக்கும் பகிருங்கள்.
Learn Tamil through the web
http://www.thetamillanguage.com/
http://www.tamildigest.com
http://learning-tamil.blogspot.com/2010/01/how-to-learn-tamil-alphabet.html
http://mylanguages.org/learn_tamil.php
http://www.ibiblio.org/learntamil/
http://ccat.sas.upenn.edu/plc/tamilweb/
Learn Tamil through the video
Basic Level
http://www.youtube.com/watch?v=iPml3bBB7YY
http://www.youtube.com/watch?v=tC3B3t0iR6w
http://www.youtube.com/watch?v=LJey_EeGmJg
http://www.youtube.com/watch?v=2sO89g0_m30
http://www.youtube.com/watch?v=anYh8IXOaro
Advance Level
http://www.youtube.com/watch?v=3kJu6F10rWs&list=PL9D3498A645BFFC3B
http://www.youtube.com/watch?v=AD16UXVAx7o&list=PL49F887A793777A01

உறவுகளே! உங்களுக்குத் தெரிந்த இதே போன்று ஆங்கில மொழி மூலம் தமிழ் கற்பிக்கும் இணையத் தள முகவரிகளை yarlpavanang1@gmail.com என்ற மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பிவையுங்கள். நாம் அதனை இப்பக்கத்தில் இணைத்து விடுவோம். அது பலருக்குப் பயன் தரும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

நல்லது, கெட்டது எதுவானாலும் தங்கள் எண்ணங்களைப் பகிர்ந்து செல்லவும்.